Offsetdruk

Kleuren in offsetdruk

Voor het drukken in kleur worden bij offsetdruk vier verschillende drukgangen gebruikt; één voor elke basiskleur. De verschillende gangen moeten perfect over elkaar heen gelegd worden om de afbeelding compleet te maken. Het is van groot belang de luchtvochtigheid in de ruimte waar gedrukt wordt op peil te houden zodat het papier niet krimpt of uitzet, waardoor de verschillende lagen niet meer naadloos op elkaar aan zouden sluiten. Als gewerkt wordt met een Zeskleurenpers, zoals ook bij Impritex, waarbij het bedrukte papier doorgegeven wordt van pers naar pers, kan de nauwkeurigheid van de verschillende lagen het beste gegarandeerd worden.