Een van de belangrijkste taken van een verpakking is, naast zijn beschermingsfunctie, de blik van de shopper in de winkel aan te trekken om op die manier zijn aankoopbeslissing te beïnvloeden. Om deze reden is het visuele ontwerp van de packaging essentieel. Het is echter van belang voor de verpakkingenfabrikant dat het esthetische gedeelte niet de bovenhand neemt op het functionele deel. De verhouding tussen beide moet evenwichtig zijn.

Impritex is er daarom van overtuigd dat een doeltreffende samenwerking en de betrekking van alle actoren – vanaf het begin van het denkproces – de sleutel is tot het succesvol ontwerpen van een verpakking. De verpakkingenfabrikant heeft als taak de marketingverantwoordelijke te oriënteren, daarbij rekening houdend met het budget van de koper. Hij wijst op de technische en budgettaire beperkingen en deelt zijn ervaring.

3 tips

Om een optimaal plan op te stellen moet de communicatie op een gestructureerde manier verlopen:

  1. Functioneel” denken: waarvoor wordt de verpakking gebruikt? In hoeveel tijd wordt deze samengesteld? Worden de producten op industriële wijze of met de hand verpakt? Zijn er in het eerste geval technische beperkingen te respecteren? Bij grote hoeveelheden kan de verpakkingsfase duur en omslachtig zijn. Het kan dus belangrijk zijn om zich bij de vervaardigingsfase van de verpakking eerder te richten op een duurder model dat tijd zal besparen in de verpakkingsfase. Wat uiteindelijk goedkoper zal uitkomen.
  2. Creatief” denken: welke verpakking past het beste bij het merk? Op welke innoverende manier kunnen we het product in het design van de verpakking incorporeren?
  3. De structuur moet goedgekeurd worden, zowel als de instructies om tot een verleidend, vernieuwend en functioneel resultaat te komen dat het aangekondigd budget in acht neemt.

De doelmatigheid en de creativiteit zijn niet altijd onlosmakelijk verbonden… Het komt erop neer om ervoor te zorgen dat alle partijen op dezelfde golflengte zitten, en vooral dat ze met elkaar communiceren!