Meer dan een jaar geleden bewees de NGO Foodwatch in een onderzoek het bestaan van een migratieprobleem van minerale oliën in de voedingsmiddelen in Frankrijk. Het schandaal heeft veel van zich laten spreken, onder meer door een reportage van de RTBF “Emballages en carton : des aliments contaminés par des dérivés du pétrole”. Alhoewel dit fenomeen wel degelijk ter sprake komt bij sommige verpakkingen, moeten we niet dramatiseren en inzien welke factoren daarbij een rol spelen en welke de mogelijke gevolgen zijn.

De migratie van minerale oliën en het proces van recycling

Het probleem berust hoofdzakelijk op de migratie van minerale oliën, een mengsel van vloeibare koolwaterstoffen afkomstig van aardolie. Deze bevinden zich in de inkt op kartonnen of in de lijm die voor de etiketten gebruikt wordt. Onze verpakkingen worden echter over het algemeen bedrukt met inkt gemaakt van plantaardige olie. Het probleem ligt dus niet bij de in onze sector gebruikte inkt.

En toch kunnen de verpakkingen, wegens het karton, minerale oliën bevatten.  Het recyclingproces slaagt er immers niet in om het papier van de schrijfpers te onderscheiden van het papier gebruikt in de verpakkingssector. Karton dat van gerecycleerd papier wordt gemaakt – meestal goedkoper – bevat dan zelf ook minerale oliën. Vandaag de dag gebruikt de krantenindustrie, om financiële en technische redenen, inkt met minerale oliën. Bij het recycleren van papier worden deze kranten met oud karton vermengd. Aan het einde van het proces ontstaat een gerecycleerde papierbrij die in de meeste gevallen voor de vervaardiging van gerecycleerd karton van het soort GD gebruikt wordt. Om deze reden is gerecycleerd karton niet bestemd voor direct voedselcontact.

De minerale oliën migreren dan naar de voedingsmiddelen, in het bijzonder naar droge voedingswaren (pasta, rijst, cacao…). Het reële effect op de gezondheid is niet bekend, maar wetgevende maatregelen moeten absoluut genomen worden.

Rechtstoestand

Vanuit een wetgevend standpunt, bestaan er nog geen duidelijke regels betreffende karton om de verbruiker te beschermen. Momenteel gelden er twee Europese regelgevingen: die voor goede vervaardigingspraktijken (REGULATION (EC) N° 2023/2006) en de regeling betreffende de materialen en voorwerpen die in contact komen met voedingsmiddelen (REGULATION (EC) N°1935/2004).

Deze regelgevingen beschrijven echter niet in het detail welke de specifieke waarden van migratie en de toegestane stoffen en zijn.

Hoe kunnen we u helpen?

Bij afwezigheid van nauwkeurigere regels biedt Impritex verschillende oplossingen:

  • een functionele barrière aanbrengen die deze migratie verhindert
  • een karton “virgin fiber” van GZ of GC gebruiken
  • grondstoffen met geringe migratie (inkt, vernissen, lijm) benutten

BRC packaging

Met de wens om zich steeds te verbeteren, heeft Impritex in 2016 beslist om zich in te zetten voor grondige voedselveiligheid en is daarom voortaan BRC packaging gewaarborgd. Deze certificatie garandeert u dat uw verpakkingenleverancier de vereiste procedures en controles voor de vervaardiging van voedselverpakkingen volgt.

BRC packaging legt immers op regelmatige wijze strenge certificatie-audits op. Deze overlopen de volgende punten:

  1. de verbintenis van de directie
  2. het HACCP-systeem (Hazard analysis and critical control points)
  3. het veiligheidsbeleid en de kwaliteit van de producten
  4. de normen van de productiesite
  5. de beheersing van de producten en processen
  6. het personeel

Voor Impritex kiezen, is kiezen voor een professionele drukker die de verplichtingen van de voedingssector beheerst. Verwaarloos de gezondheid van uw klanten niet en maak weldoordachte keuzes.

We zijn er voor al uw projecten inzake verpakking.