Kleur is een zeer subjectief begrip dat nauw verbonden is met licht. Eigenlijk is kleur het resultaat van de interpretatie die onze hersenen geven aan het zichtbare spectrum van het licht. Licht bestaat uit een bundel elektromagnetische stralen waarvan slechts een gedeelte zichtbaar is voor het menselijke oog, vandaar dat men het over het zichtbare lichtspectrum heeft (van 380 tot 720 nm).

© – kartable.fr

Eigenlijk zijn het de kegeltjes achter onze ogen die kleur kunnen waarnemen. Om preciezer te zijn geven deze de informatie door aan onze hersenen via de gezichtszenuw onder de vorm van zenuwimpulsen. Er bestaan drie soorten kegeltjes, elk met een verschillende spectrale gevoeligheid. Sommige kegeltjes nemen rood waar, andere groen of blauw, volgens de golflengte van de straling. Op die manier is onze kleurervaring afkomstig van de hersenen die de informatie van de kegeltjes interpreteerden.

© – https://askabiologist.asu.edu/batonnets-et-cones

De stralen worden echter slechts door weerkaatsing van het licht op een voorwerp aan ons oog doorgegeven. Dat voorwerp zal sommige golflengten absorberen en andere reflecteren. Neem bijvoorbeeld een rood voorwerp. Deze ontvangt licht dat bestaat uit bundels van blauwe, groene en rode elektromagnetische stralen. Het rode voorwerp zal de blauwe en groene golflengten absorberen. De rode golflengte die overblijft wordt op onze kegeltjes weerkaatst. Het kegeltje dat gevoelig is voor rood kan de informatie lezen en deze dan aan onze hersenen doorgeven die ons zullen zeggen: dit voorwerp is rood!

© – https://e-cours.univ-paris1.fr/

De beheersing van het kleurconcept is fundamenteel. Dit laat ons namelijk toe om de subtractieve synthese van kleuren te begrijpen welke geschiedt gedurende de werkwijze van offset drukwerk.

Hieronder, een video met uitleg om dit fenomeen beter te begrijpen: